Control techniques
Úvod|O spoločnosti|Produkty|Internetový obchod|Na stiahnutie|Riešenia|Kontakt

Commander SK - frekvenčné meničeFrekvenčný menič Commander SK z produkcie Control Techniques patri medzi frekvenčné meniče pracujúce v skalárnom a pseudovektorovom režime s rozsahom výstupnej frekvencie 0-1500 Hz s rozlišovacou frekvenciou 0,1 Hz pri modulačnej frekvencii 3 kHz, 6 kHz, 12 kHz a 18 kHz. V meničoch je aplikovaná funkcia ITM(Intelligent Thermal Management), ktorá automaticky znižuje modulačný kmitočet v závislosti k zaťaženiu meniča tak, aby sa zabránilo prehrievaniu chladiča.

Hlavné uplatnenie frekvenčného meniča Commander SK je v oblasti dopravníkovej, zdvíhacej techniky, riadenie otáčok v obrábacích strojoch, vzduchotechnike a čerpadlárskej technike. Commander SK má v sebe integrovaný PID regulátor a dva komparátory, čím sa stáva veľmi zaujímavým pri riadení otáčok pohonov ventilátorov a čerpadiel v závislosti od rôznych merateľných javov pomocou čidiel s prúdovým alebo napäťovým výstupom.

Commander SK sa dodáva v prevedení s napájaním:

  • 200/240 V od 0,25 kW do 37 kW
  • 380/480 V od 0,37 kW do 132 kW
  • 575 V od 2,2 kW do 110 kW
  • 690 V od 15 kWdo 132 kW

Vo veľkostnom vyhotovení označenom veľkosťami A,B,C,D sú to frekvenčné meniče do 7,5 kW a veľkosti 2-6 , sú to frekvenčné meniče od výkonu 5,5 kW do 132 kW. Commander SK rozmerov 2-6 sa dajú nastaviť pre ľahkú prevádzku, typickú pre ventilátory a čerpadlá s nízkou možnosťou preťaženia motora a pre ťažkú prevádzku s možnosťou prúdového preťaženia o 150 % nominálneho prúdu po dobu 60 s.

Commander SK má u všetkých modelov rovnaké ovládacie rozhranie, zabudovaného displeja, sériovej linky, silovej svorkovnice a riadiacej svorkovnice a voliteľného príslušenstva .

Sériová linka s konektorom RJ45, komunikujúca protokolom Modbus RTU, slúži na komunikáciu s nadradeným systémom alebo na komunikáciu s bohatou freeware softwarovou výbavou s PC:

  • CTsoft - software na konfiguráciu parametrov a zálohovanie parametrov meniča
  • Sypt Lite - software na programovanie PLC kľúča pre Commander SK
  • CTscope - softwarový osciloskop
  • OPC server – rozhranie PC menič

Silová časť je rozdelená na vstupnú a výstupnú časť s možnosťou pripojenia brzdného odporu pre každú typovú radu Commander SK.

Riadiaca svorkovnica je rozdelená do dvoch radov.


Brožúra k stiahnutiu